Andre valgmuligheder
Fællesskab » Regelsæt

For at der skal være plads til alle her på siden og at vi skal kunne føle os trygge, har vi lavet et regelsæt som gælder for alle. Bliver reglerne brudt i høj grad forbeholder vi os rettighederne til at først advare, og derefter udelukke pågældende bruger og/eller IP fra TrainManager.

§ 1 - Opførsel
For at holde ro og orden på siden, er det ikke tilladt at snakke grimt eller stødende til andre. Trusler er ligeså forbudt og er imod den danske lovgivning.

§ 2 - Skadelige aktiviteter
 Alle aktiviteter som kan anses som værende skadelige for andre brugeres sikkerhed er strengt forbudt. IP'erne tilknyttet brugeren, der udviser en sådan adfærd, banlyses.

§ 3 - Copyright
Kopiering af materialer eller koncepter fra TrainManager er forbudt. Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og stævning i sidste instans.

§ 4 - Transaktioner
Eventuelle finansielle transaktioner foregår via. PayPal. Der er ingen muligheder for tilbagebetaling.

§ 5 - Bedrageri
Phising og enhver anden form for bedrageri er forbudt.

§ 6 - Sprog
For at imødekomme vores brugere, er det kun tilladt at skrive i forum og andre offentlige steder, på dansk, norsk, svensk og engelsk. Det er dog tilladt at bruge enkelte ord eller udtryk fra andre sprog, men ikke hele sætninger.

§ 7 - Lovgivning
Alle brugere - også administratorer - skal overholde den danske lovgivning og dens bestemmelser.

§ 8 - Indgreb
Indgreb på andre brugere eller på siden er forbudt og kan politianmeldes.

§ 9 - Fejl
Hvis du opdager en fejl, - uanset hvor skadelig fejlen er - skal du indberette den ved at oprette en supportsag. Enhver form af fejludnyttelse, staffes med fratagelse af virtuelle værdier eller i værste fald lukning af adgang til TrainManager for brugeren eller IP'en.

§ 10 - Spam
Spam er ikke tilladt. Din bruger og IP vil blive banlyst uden varsel.

§ 11 - Administratorer
Alle brugere skal omgående rette sig ind efter administratorernes bestemmelser.

§ 12 - Antal profiler
En person må kun oprette én brugerprofil. Profilen og brugsretten til denne er personlig og du må derfor ikke oprette eller anvende en profil i en andens navn.

§12 a - Brud på §12
Opdages det, at du har to eller flere profiler, beholder du kun den nyeste profil. Profiler før den lukkes med øjeblikkelig virkning, medmindre anden aftale med administrationen indgås. F.eks hvis man er flere i husstanden der spiller på TrainManager, så kontakt os.

§ 13 - IP-adresse
Når du besøger train-manager.com registreres den anvendte IP-adresse. Din IP-adresse er adressen på den computer og internetforbindelse, som du anvender til at besøge train-manager.com. Formålet med registreringen er at vi altid kan finde tilbage til den anvendte computer, hvis der skulle ske misbrug eller overskridelse af lovgivningen i forbindelse med besøget på train-manager.com.

§ 15 - Erstatning
Der gives ikke nogen form for erstatning i tilfælde af tekniske problemer, der bevirker at sitet er helt eller delvist uanvendeligt. Train Manager er ej heller ansvarlig for tab af data indtastet i spillet.

§ 16 Betaling
Der betales for 30 dages medlemskab. Der kan betales med Mastercard/Visa/Paypal. 

§ 17 Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret på produkter købt i TrainManager. 

§ 18 VIP-tog
Man kan kun benytte VIP-tog så længe man har et aktivt medlemskab.

§ 19 - Nulstilling af konto
Brugeren er selv ansvarlig for, at nustilling foregår som anvist. Nulstilling begået af andre, kan ej fortrydes. Det er stafbart, at nulstille en andes konto.

§ 20 - Ændring af regelsæt
TrainManagers administration kan til enhver tid ændre dette regelsæt, uden ret til at informere dig. Vi vil skrive en nyhed ved vigtige opdateringer.

Copyright (©) TrainManager, 2019. Alle rettigheder forbeholdes | | Betingelser | Hostet af UniHosting.Net